Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi

với mỗi phút giận dữ bạn đánh mất di rất nhiều chứ không chỉ là lãng phí 60 giây hạnh phúc !!!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Fix vào Facebook 12/1/2012

Một lần nữa teen lại "lao đao" vì không vào được "Phây". Nhanhtunggiay.com xin bổ sung thêm một cách khá hữu hiệu để giúp teen ứng phó với tình hình mới. Nhanh tay cập nhật list hosts mới cho FB nào!

http://dichvuseo.eu/wp-content/uploads/2011/09/facebook.jpg

* Dành cho teen dùng Windows:

Bước 1:Chỉnh DNS: 4.2.2.3
4.2.2.4

Bước 2: Bạn mở file: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts bằng Notepad

Thêm vào dòng cuối cùng đoạn link sau và Save lại (trong trường hợp bạn không ghi đè lên file hosts cũ được thì hãy save ra desktop và copy đè lại file cũ):

96.17.180.162 www.facebook.com

96.17.180.162 www.login.facebook.com

96.17.180.162 facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 graph.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.facebook.com

96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com

96.17.180.162 developers.facebook.com

96.17.180.162 error.facebook.com

96.17.180.162 channel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

Theo Nhanhtunggiay.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét